Schumacher Sp. z o.o.

Lokalizacje: Bydgoszcz, Grudziądz i Myszków

Firma Schumacher jest moim stałym klientem. Rozpoczęliśmy współpracę w 2019 roku od projektu HR (transformacja HR) a następnie pojawiały się kolejne: od programów rozwojowych dla liderów (Development Center, program rozwoju zespołowy i indywidualny, coaching zespołowy, indywidualny coaching biznesowy, przygotowanie do awansu), poprzez budowanie kompetencji psychologicznych w zespołach (komunikacja, asertywność), rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, budowanie kompetencji biznesowych w oparciu o filozofię Lean (organizacja pracy, planowanie, skuteczne rozwiązywanie problemów, mapowanie procesów). W naszej współpracy pojawiają się też tematy mniej standardowe, jak na przykład współpraca ze związkami zawodowymi. W ramach budowania wiedzy w organizacji stosujemy praktykę uczenia trenerów wewnętrznych (Train The Trainer) czyli krok po kroku aktywności szkoleniowe są przejmowane przez Klienta.

Gedia Sp. z o.o.

Gedia jest powracającym do mnie klientem. Współpracę rozpoczęliśmy w 2019 roku od realizacji potrzeby rozwojowej kadry kierowniczej – poprzez Development Center dla liderów (wraz z budowaniem modelu kompetencji) określone zostały potrzeby rozwojowe i stworzony plan ich realizacji. W kolejnej odsłonie (2023) potrzebą było indywidulane wsparcie biznesowe, gdzie na podstawie spotkania diagnostycznego został opracowany plan potrzeb i wspólna praca w celu ich realizacji.

Szabelka Natural Cut Team

Współpraca z tym Klientem trwa od 2020 roku z mniejszymi lub większymi przerwami. Jest to przykład małego biznesu z nieoczywistej branży (fryzjerstwo), którego właściciele chcą czerpać z najlepszych wzorców. Nasza wspólna droga to określanie ról, definiowanie obowiązków, ale także wdrażanie praktyk Lean jak skuteczne rozwiązywanie problemów, optymalizacja procesów. To również wyjazdowy warsztat kreowania misji i wizji, budowanie zespołu, wspólne określanie roli lidera zespołu i wsparcie we wchodzeniu w tę rolę, praca indywidulana (coaching biznesowy i personalny). Powrót w 2023 roku to praca nad wspólnymi konceptami szkoleniowymi.

Wkręt – Met Sp. z o.o.

Wkręt-Met znam od 2018 roku, gdy wspierałam Klienta w obszarze metodologii Lean – wdrażanie zarządzania przez cele, budowania elementów kulturowych organizacji. W 2022 roku ponownie pracowaliśmy wspólnie – tym razem było to wsparcie transformacji HR (praca nad optymalizacją organizacji działu HR, a także „rewitalizacja” modelu kompetencji i przygotowanie do efektywnego wdrożenia) oraz praca indywidulana z liderami (coaching biznesowy).

Kredyt Inkaso S.A.

Lokalizacje: Warszawa, Lublin, Zamość

Wyzwaniem Klienta było zbudowanie kultury skutecznego rozwiązywania problemów. W 2022 roku poprowadziłam dwudniowe warsztaty efektywnego rozwiązywania problemów dla kierownictwa a następnie realizowałam dla mniejszych zespołów praktyczny coaching rozwiązywania rzeczywistych, bieżących problemów. Cały proces trwał kilka miesięcy (2022) i był kolejnym przykładem budowania wiedzy w organizacji.

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych

Z początkiem 2022 roku przeprowadziłam dla Klienta szkolenie on-line „Dobre wrażenie na zawsze, 
czyli jak być profesjonalnie postrzeganym przez klientów”. W odpowiedzi na potrzebę organizacji zaprojektowałam program spotkania i przeprowadziłam sesję szkoleniową dla grupy tłumaczy przysięgłych z całego kraju. W zakresie merytorycznym było rozumienie kontekstu, teoria wpływu, profesjonalizm w biznesie, komunikacja interpersonalna, asertywność, wygląd i strój biznesowy.

Cebi Poland Sp. z o.o.

Nasza współpraca przypadła na koniec 2022 roku. Wyzwaniem tej organizacji była szeroko rozumiana efektywna współpraca liderska i moim zadaniem była diagnoza potencjału liderskiego, znalezienie przyczyn istniejących problemów oraz stworzenie planu skutecznego wsparcia organizacji i rozwoju kadry liderskiej.

Inter-Metal S.C.

Z tym klientem spotkałam się w 2021 roku. Wyzwaniem, z którym wspólnie się zmierzyliśmy była diagnoza potencjału liderskiego. Na podstawie istniejącego w organizacji modelu kompetencji stworzyłam autorski program Development Center a następnie wraz z drugim wyszkolonym asesorem przeprowadziłyśmy dwudniowy proces, dokonałyśmy oceny kompetencji, przygotowałyśmy raporty wraz z propozycjami rozwojowymi dla każdego z uczestników.

CAPS S.A.

W 2021 roku firma Caps zwróciła się do mnie z wyzwaniem zbudowania modelu kompetencji i kluczowych profili. Była to praca częściowo w języku angielskim. Proces budowania modelu kompetencji rozpoczął się warsztatem kierownictwa, podczas którego ustalone zostały kluczowe kompetencje organizacji. Kolejnym krokiem było opisanie tych kompetencji wraz z Szefową działu HR. Ten projekt był również oparty o zasadę budowania wiedzy w organizacji – w każdym kroku procesu towarzyszył mi Klient i na poziomie meta przebiegał proces nauki budowania modelu, opisywania kompetencji (model behawioralny) i tworzenia profili dla grup stanowisk.

Valor

Firmę Valor wspierałam przez kilka miesięcy w 2021 roku. Dużym wyzwaniem tej dynamicznie rozwijającej się organizacji było wejście na wyższy poziom zarządzania odpowiadający wielkości biznesu. Przeszliśmy wspólnie przez etap budowania wizji i misji, określania struktury organizacji (w tym opisywanie ról i zakresów obowiązków), mapowania procesu produkcji oraz układania procesów w strukturach działu personalnego.

P.H.U. Reko

W 2021 roku współpracowałam z właścicielem firmy Reko przede wszystkim wspierając proces zarządzania. Była to praca typowo doradcza głównie w formie coachingu biznesowego. Skupialiśmy się zarówno na procesach zarządczych, kompetencjach liderskich, ale też różnych funkcjach w organizacji w tym dbania o obszar personalny. Dotykaliśmy procesów rekrutacji (wywiad behawioralny), obszaru kompetencji (zbudowanie prostego modelu kompetencji i jego wykorzystanie w procesie rekrutacji), rozwoju potencjału pracowników.

Sirio Polska Sp. z o.o.

(obecne część koncernu Stellantis)

Współpracowałam z Sirio Polska w latach 2020 – 2021 w obszarze HR. Nasza wspólna praca rozpoczęła się od diagnozy, czyli obrazu procesów HR a następnie wizji rozwoju działu. Na tej podstawie powstał plan pracy – z procesami oraz budowania kompetencji osoby zarządzającej HR. Budowałyśmy mapy procesów usprawniając istniejące, eliminując straty i tworząc nowe, współczesne procesy potrzebne z perspektywy rozwoju organizacji. Praca indywidualna polegała na budowaniu kompetencji zarówno zarządczych jak i psychologicznych. Był to coaching biznesowy, mentoring oraz coaching indywidualny.

Podkarpackie Zakłady Mechaniczne Sp. z o.o.

W 2020 roku prowadziłam dla grupy liderów dwudniowe warsztaty z zarządzania i przywództwa. Tworząc koncept warsztatów opierałam się o zasady Lean Management i najlepsze praktyki biznesowe. W zakresie szkolenia znalazły się takie aspekty zarządzania jak planowanie, ustalanie celów SMART, teoria wpływu, rozwiązywanie problemów, budowanie kompetencji liderskich, radzenie sobie ze stresem. Warsztat dostarczył zarówno praktycznych narzędzi do pracy z ludźmi jak i możliwości budowania samoświadomości własnych zasobów i poznawania własnego potencjału.

Kruk S.A.

Lokalizacja: Wrocław i Warszawa, Mediolan i La Spezia (Włochy), Madryt (Hiszpania), Bukareszt (Rumunia) i Hradec Kralove (Czechy).

Praca dla firmy Kruk SA to lata 2019 i 2020. W tym okresie organizacja aktywnie wdrażała praktyki Lean Management i moją rolą było wspieranie najwyższego kierownictwa w tym niełatwym procesie. Przede wszystkim była to GEMBA („Idź i zobacz”), zarządzanie przez cele (Hoshin Kanri), spotkania operacyjne i efektywne rozwiązywanie problemów. Był to głównie coaching biznesowy oraz warsztaty grupowe. Praca był realizowana w języku polskim i angielskim. Ważnym aspektem tła tej pracy były różnice kulturowe i elastyczność wdrażania tych samych narzędzi w różnorodnych środowiskach.

Tauron Wydobycie S.A.

Z firmą Tauron Wydobycie spotkałam się w 2019 roku. Realizowałam część dużego projektu budowania relacji pracowniczych i kompetencji psychologicznych liderów. Był to wewnętrzny program rozwoju dla kadry kierowniczej Tauronu realizowany przez trenerów wewnętrznych. Zaprojektowałam i poprowadziłam dla grupy ponad dwudziestoosobowej praktyczne dwudniowe warsztaty liderskie z zakresu kompetencji liderskich.

Uczelnie WSB Merito

Akademia Przywództwa dla Kobiet – w ramach Projektu dobrze razem z Marcinem Bańskim stworzyliśmy autorski program studiów podyplomowych. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2022-2023. Na program składała się duża dawka psychologii oraz sprawdzone, najlepsze praktyki biznesowe oparte na Lean Management i Servant Leadership. Zaprosiliśmy do udziału praktyków biznesu z różnych obszarów – produkcji, finansów, HR i doradztwa. Studia MBA (2020) – wykład z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi „Łączenie HHR i SHR. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa wartościowania stanowisk pracy.” Praca on-line.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Studia MBA (2020) – warsztat on-line „Lean4 HR i HR4Lean” przedstawiający połączenie dwóch obszarów: Lean Management i HR oraz ich wzajemne przenikanie.

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner

W 2020 roku nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem i jej owocem była spotkanie prezentujące metodologię Lean i jej zastosowanie w pracy HR Business Partnera. Spotkanie dla członków Stowarzyszenia z całej Polski odbyło się w wersji on-line.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

W 2023 roku zostałam zaproszona do poprowadzenia warsztatów dla stypendystów fundacji (studentów) z zakresu komunikacji interpersonalnej. Warsztat obejmował podstawowe wiadomości o procesie komunikacji werbalnej i niewerbalnej włączając pracę własną nad doskonaleniem tej kompetencji. Warsztat był prowadzony on-line.

Projekt dobrze

Projekt powstał w 2020 roku wspólnie z Marcinem Bańskim, też psychologiem pracującym z biznesem. Naszą inspiracją stała się koncepcja siły/odporności psychicznej. Projekt był kierowany do liderów (obecnych i przyszłych). Podczas naszej pracy zarówno tej edukacyjnej jak i z klientami, budowaliśmy się świadomość istnienia siły psychicznej i badając jej potencjał wskazywaliśmy możliwości jej rozwoju i świadomego korzystania z tego zasobu. Ponieważ siła psychiczna dotyka wielu obszarów psychologicznych, odkrywaliśmy je wraz z naszymi klientami. W ramach tego projektu powstał program studiów podyplomowych „Akademia Przywództwa dla Kobiet dla uczelni WSB (obecnie Uczelnie WSB Merito). Projekt dobrze trwał z nami przez 2 lata.

Moc Kobiet Biznesu

Ten projekt został zainspirowany spotkaniami i rozmowami z Kobietami, w tym między innymi zajęciami w ramach Akademii Przywództwa dla Kobiet. Projekt ruszył w styczniu 2023, jest prowadzony przez trzy Kobiety Biznesu, a ja jestem jedną z nich 😊 Jest skierowany do kobiet, które myślą w własnym biznesie lub mają własny biznes. Ma charakter głównie edukacyjny w 3 obszarach: psychologii, zdrowia (holistyczne dbanie o ciało) i finansów. Każdy obszar jest zaopiekowany przez eksperta-praktyka z danej dziedziny. Drugim aspektem jest łączenie Kobiet Biznesu. Temu służą śniadania biznesowe i inne spotkania towarzyskie, dające przestrzeń na poznawanie się choć nadal w nurcie budowania samoświadomości. Choć w nazwie jest Kobieta i grupą docelową są kobiety, nie wykluczamy mężczyzn i mamy kliku męskich fanów 😉 Wszak każdy z nas jest Yin i Yang…