Sposób pracy

Pracuję w sposób mocno zindywidualizowany, dostosowując każdy program do potrzeb klienta biznesowego i indywidualnego. Wszelkie programy rozwojowe grupowe (warsztaty, szkolenia, transformacje) czy pracy indywidualnej są tworzone wspólnie z klientem na bazie wnikliwej diagnozy. Każdy produkt może być w języku polskim i angielskim.

Moje metody pracy to coaching (executive, biznesowy, indywidualny), warsztaty zespołowe i grupowe, praca własna klienta oparta na dogłębnej obserwacji i analizie (samoświadomość), szkolenia w formie warsztatowej.

Jesteś Klientem: