Klient biznesowy – obszar organizacyjny (metodologia Lean):

Budowanie strategii i kultury organizacji

– misja, wizja, wartości, wdrożenie elementów kulturowych w organizacji

Zarządzanie przez kaskadę celów (Hoshin Kanri)

– od projektu po pełne wdrożenie

Skuteczne rozwiązywanie problemów

– wersja KOMBO: warsztaty praktyczne i wdrażanie metodologii ze wsparciem coachigowym, budowanie kultury organizacji w obszarze pracy z problemami

Efektywna organizacja pracy

– eliminacja strat w biznesie

Zarządzanie sobą w czasie

– efektywny sposób pracy własnej i całej organizacji; planowanie i działanie w cyklu PDCA (Plan Do Check Act)

Organizacja dobrych spotkań

– jak efektywnie prowadzić spotkania, aby nie tracić czasu i mieć czas na pracę w pracy

Organizacja miejsca pracy (5S) zarówno w obszarach produkcyjnych jak i biurowych

Zarządzanie projektami

– jak skutecznie prowadzić projekty małe i duże, budowanie efektywnych zespołów projektowych, planowanie i realizacja (cykl PDCA)

Zarządzanie procesami

– mapowanie procesów (na podstawie Swimline i Makigami), szukanie wąskich gardeł i problemów (i ich skuteczne rozwiązywanie), eliminacja strat, optymalizacja procesów

Metodologia kazein (małych usprawnień)

– projektowanie i wdrażanie modelu nieustannego doskonalenia w organizacji