Klient biznesowy – obszar psychologiczny

Obszar przywództwa:

  • ocena poziomu kompetencji liderskich (Assessment i Development Center),
  • programy rozwojowe budowania kompetencji przywódczych grupowe i indywidulane (ocena, wiedza, umiejętności i budowanie nowych nawyków) na bazie koncepcji przywództwa z szacunkiem (Lean Managament, Servant Leadership)

Budowanie kompetencji psychologicznych zgodnie z potrzebami organizacji

– komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, budowanie inteligencji emocjonalnej, zarządzanie konfliktami, zarządzanie procesami i ludźmi.

Siła psychiczna liderów

– badanie siły psychicznej i jej budowanie (na podstawie metodologii AQR International MTQ 48)

Praca ze stresem

– dawka wiedzy psychologicznej, „odczarowanie” stresu i praktyczna praca coachingowa grupowa i indywidualna