Klient biznesowy – obszar zarządzania ludźmi (Human Resources):

Transformacja działu personalnego

– od kadr do partnera biznesowego w organizacji – audyt obecnych praktyk, badanie potrzeb (etap rozwoju organizacji), tworzenie wizji HR w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe, kulturę firmy i aktualne potrzeby

Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji w organizacji

– określanie i opisywanie istotnych dla organizacji kompetencji psychologicznych, organizacyjnych i merytorycznych, tworzenie profili kompetencyjnych dla określonych stanowisk

Proces rekrutacji

– tworzenie procesu w oparciu o model kompetencji, adekwatnie do potrzeb organizacji

Budowanie procesów HR jak np. zarządzanie rozwojem pracowników (w tym szkoleniami), system sukcesji, zarządzanie talentami

Zarządzanie zespołem wirtualnym czy rozproszonym

– perspektywa psychologiczna, czyli jak dbać o potrzeby pracowników „z daleka”

Zarządzanie konfliktem

– wiedza oraz umiejętności, praktyczne rozwiązywanie istniejącego konfliktu

Mindfullness (uważność) w zarządzaniu ludźmi

– czym jest, jak go osiągnąć, techniki oddechowe, medytacyjne i relaksacyjne

Efektywna współpraca z organizacjami związkowymi

– relacja „firma – związki zawodowe” często ma charakter walki a nie współpracy, a tak być nie musi. Jak to zmienić? Co zyskujemy? Jak współpracować w trudnych sytuacjach?

Szkolenia TTT (Train The Trainer)

– uczenie trenerów wewnętrznych, przygotowywanie do samodzielnego prowadzenia szkoleń i warsztatów