Klient indywidulany

Praca z problemami

– złe samopoczucie, poszukiwanie sensu, odnalezienie się w nowej lub trudnej sytuacji, praca w nurcie koncepcji samowspółczucia (selfcompassion)

Praca ze stresem

– poznanie swoich stresorów, umiejętne ich rozpoznawanie i okiełznanie, zmiana perspektywy, praca z oddechem, techniki relaksacyjne

Praca z emocjami

– rozumienie, odczuwanie i korzystanie z własnych emocji (świadome budowanie inteligencji emocjonalnej)

Komunikacja interpersonalna

– świadoma komunikacja całym sobą, korzystanie z własnych zasobów komunikacyjnych w życiu codziennym

Budowanie kompetencji wystąpień publicznych (prezentacji siebie)

– jak mówić, żeby być wiarygodnym, żeby inni słuchali i słyszeli, jak skutecznie wywierać wpływ bez manipulacji

Budowanie świadomości swoich zasobów osobistych

– mamy wszystko czego potrzebujemy do dobrego życia, czasami tyko o tym nie wiemy… odkrywanie własnych talentów, mocnych stron i wykorzystywanie ich na co dzień, czerpanie z psychologii pozytywnej

Rozwój osobisty

– chęć pójścia dalej, poprawy swojego „tu i teraz”, odnalezienia swojej drogi i swojego rytmu życia, poprawa jakości życia

Budowanie własnej drogi biznesowej (precyzowanie pomysłu na biznes)

– Jaki biznes chcę robić? Jak zacząć? Czym jest dla mnie sukces biznesowy? Jak do niego dojść?

Jak być bardziej skutecznym w życiu osobistym i zawodowym

– narzędzia biznesowe wspomagające każdy obszar życia jak planowanie, organizacja miejsca i czasu, delegowanie, itp