W 2020 roku prowadziłam dla grupy liderów dwudniowe warsztaty z zarządzania i przywództwa. Tworząc koncept warsztatów opierałam się o zasady Lean Management i najlepsze praktyki biznesowe. W zakresie szkolenia znalazły się takie aspekty zarządzania jak planowanie, ustalanie celów SMART, teoria wpływu, rozwiązywanie problemów, budowanie kompetencji liderskich, radzenie sobie ze stresem. Warsztat dostarczył zarówno praktycznych narzędzi do pracy z ludźmi jak i możliwości budowania samoświadomości własnych zasobów i poznawania własnego potencjału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki